Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, imajını temsil eden kimliğidir.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür.

İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını ve saygınlığının artmasını sağlar.

Kurumsal kimliğin birçok ögesi vardır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse eğer; firmanın ürettiği ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, bina, ofis ya da şantiye alanları gibi firmaların içinde yer aldıkları çevre, firmalara ait tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları, firmalar tarafından düzenlenen sergiler, fuayeler, fuarlar, firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, firma elemanlarına ait kartvizitler, bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları, firmaların verdiği sertifikalar, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, firmalara ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, ayrıca firmaların eğer var ise bayrakları ya da ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı ögeleridir.

Tabii ki bunun yanında, firmaların web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik çalışmalarının içinde yer alır.

Kurumsal kimlik kavramı bir firmanın tüm alanlardaki imajıyla ilgilenir. Bu yüzden firmanın aslında en önemli reklam aracıdır.